สีรองพื้นสำหรับสีทอง-Primer

Set Descending Direction
  1. ฿350.00
    สีรองพื้นอะคริลิคน้ำ ใช้เป็นสีรองพื้นสําหรับ สีน้ำอะคริลิค สีทองคำ ไดโน 2700 เพื่อช่วยการปกปิด พื้นผิวและช่วยเพิ่มให้สีทับหน้าดูเหลืองอร่าม ใช้เป็นสีรองพื้นสําหรับ สีน้ำอะคริลิค สีทองคํา ไดโน 2700 บน กำแพง คอนกรีต ไม้ อัลลอย เหล็ก พลาสติก ที่มีการรองพื้นที่เหมาะสมแล้ว
  2. ฿385.00
    สีรองพื้นอะคริลิคน้ำมัน ใช้เป็นสีรองพื้นสําหรับ สีน้ำมันอะคริลิค สีทองคํา ไดโน 2800 เพื่อช่วยการ ปกปิดพื้นผิวและช่วยเพิ่มให้สีทับหน้าดูเหลืองอร่าม ใช้เป็นสีรองพื้นสําหรับ สีน้ำมันอะคริลิค สีทองคํา ไดโน 2800 บน ไม้ อัลลอย เหล็ก กรณีผิวงาน พลาสติกควรทดสอบทาบริเวณเล็กๆ ก่อน

Set Descending Direction