Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดส่งมาตรฐานภายใน 3-10 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


หมายเหตุ
บริษัท จะเริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้ว
*ส่งหลักฐานการโอนเงิน ก่อน 12:00 น. จัดส่งสินค้าในวันถัดไป (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
*ส่งหลักฐานการโอนเงิน หลัง 12:00 น. จัดส่งสินค้าในวันที่สองนับจากวันที่ได้รับหลักฐานการโอนเงิน (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

- ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท
- สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
- ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ 3-10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับไปรษณีย์ปลายทางหรือบริษัทขนส่งที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
- กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. : 0-2738-4111
E-mail: info@dynohomes.com